इंग्रजी टंकलेखक/लिपिक-टंकलेखक/ लघुटंकलेखक/ लघुलेखक संवर्गाच्या सुधारीत दि.24.3.2017 च्या अधिसूचनेसंदर्भात स्पष्टीकरण शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply