महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळांतर्गत अभ्यागत संपादकांच्या तात्पुरत्या सेवा घेण्याची पद्धत पुढे चालू ठेवणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply