मराठी भाषा विकासाच्या अनुषंगाने मराठी भाषेच्या प्रचार व प्रसारासाठी हाती घ्यावयाचे उपक्रम या मुख्य लेखाशीर्षांतर्गत (2052) नवीन उद्दिष्टांचा समावेश करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply