भाषा सल्लागार समिती, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ व महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ या संदर्भात विद्यमान समिती / मंडळ पुढे चालू ठेवण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply