मंत्री
(मा.श्री.सुभाष राजाराम देसाई)

राज्यमंत्री
(मा.श्री.विश्वजीत पतंगराव कदम)

प्रधान सचिव
(मा.श्री.भूषण गगराणी)
 सह सचिव
(मा.श्री.मिलिंद गवादे)

अवर सचिव (आस्था)
(श्रीम.उर्मिला धादवड)

अवर सचिव (अर्थसंकल्प
)
(श्री.सचिन टेमगिरे) (अ.का.)

अवर सचिव (भाषा)
(श्री. हर्षवर्धन तु. जाधव)

कक्ष   अधिकारी (आस्था-१)
(श्रीम. ऐश्वर्या नि. गोवेकर)

कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प शाखा)
(श्रीम. ऐश्वर्या नि. गोवेकर)(अ.का.)

कक्ष अधिकारी (भाषा-२)
(श्रीम. राजश्री उ. बापट)

कक्ष अधिकारी (आस्था-२)
(श्री.प्र‍.द.भिंताडे) (अ.का.)
 

 


कक्ष अधिकारी (रोख शाखा)
(श्रीम. वासंती‍  मि. काळे)

        कक्ष अधिकारी (भाषा-१)
(श्री.प्र‍.द.भिंताडे) (अ.का.)     

कक्ष अधिकारी (नोंदणी शाखा)
(श्रीम.वासंती‍  मि. काळे) (अ.का.)

       कक्ष  अधिकारी (भाषा-३)
(श्री.अजय धो. भोसले)