इंग्रजी मजकूराचा मराठी भाषेमध्ये व मराठी मजकूराचा इंग्रजी भाषेमध्ये अनुवाद करण्यासाठी खाजगी अनुवादकांची नामिका (पॅनल) स्थापन करण्याबाबत……शासन परिपत्रक डाऊनलोड करा

Leave a Reply