महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या आस्थापनेवरील सहायक सचिव (गट-ब) या पदावर नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्ती. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

X