महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळातील सचिव या संवर्गाची दि. 01.01.2011 ते दि. 01.01.2018 या कालावधीची तात्पुरती वर्षवार ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करणे. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

X